Over ons

Bergen op Zoom / Over ons

Bergen op Zoom is een geweldige stad en dat willen we aan iedereen laten zien. N.V. Aangenaam Bergen op Zoom, team citymarketing, doet dit door Bergen op Zoom als aantrekkelijke stad in de etalage te zetten. Zodat bezoekers, bewoners en bedrijven voor Bergen op Zoom kiezen.

 

Citymarketing richt zich op drie domeinen, want Citymarketing is meer dan alleen het aantrekken van bezoekers. We richten ons ook op het behouden en aantrekken van (potentiële) bewoners en bedrijven. Zo draagt citymarketing bij aan het versterken van de lokale economie, ook op de lange termijn.

Aangenaam Bergen op Zoom, team citymarketing:
Ruurt van der Wel: citymarketeer, r.vanderwel@bergenopzoom.nl
Ellen de Mol: projectmanager, e.demol@bergenopzoom.nl
Mieke Jansen: communicatieadviseur, m.jansen@bergenopzoom.nl

Team Citymarketing is onderdeel van de N.V. Aangenaam Bergen op Zoom.
De N.V. Aangenaam Bergen op Zoom staat specifiek voor het verbeteren van het vestigingsklimaat voor bedrijven binnen de gemeente Bergen op Zoom.
Daarbinnen zijn twee business units actief: In Business en Citymarketing.
Lees meer hierover op www.aangenaaminbusiness.nl