Biobased Economy

Verhalen / Bedrijven
Biobased Economy

Wil je vaker lezen over Bergen op Zoom?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Waarin ben je geïntereseerd?

Bedankt voor je aanmelding voor onze nieuwsbrief!

Open een tijdschrift, bezoek een willekeurige bedrijfswebsite, zet de tv of radio aan en termen als duurzaam, eco, energiebesparend, biologisch en biobased vliegen je om de oren.

In Zuidwest-Nederland werken het bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen onder de noemer Biobased Delta nauw samen aan een biobased economy. “Met de slogan ‘Agro meets Chemistry’ profileren we de Delta als de biobased economy hotspot van Europa. De Green Chemistry Campus, gelegen op het terrein van SABIC in Bergen op Zoom, vormt daarvan een belangrijk onderdeel”, legt Dietmar Lemmens, projectleider Economie, gemeente Bergen op Zoom uit.

Wat is een Biobased Economy?

In een Biobased Economy wordt alleen nog gebruik gemaakt van groene grondstoffen. Fossiele grondstoffen, zoals olie en gas, raken namelijk op en worden steeds duurder. Daarom zijn bedrijven als SABIC dat plastic produceert, naarstig op zoek naar alternatieven. Biomassa zoals suikerbietenloof, aardappelschillen of maïsafval blijken namelijk uitermate geschikt als grondstof voor de productie van (afbreekbaar) plastic. Het afval van het ene productieproces, dient als grondstof voor het andere. Afval behoort dus tot de verleden tijd.

Met de slogan ‘Agro meets Chemistry’ profileren we de Delta als de biobased economy hotspot van Europa. De Green Chemistry Campus, gelegen op het terrein van SABIC in Bergen op Zoom, vormt daarvan een belangrijk onderdeel

Green Chemistry Campus

Op de Green Chemistry Campus kunnen ondernemers en starters gebruik maken van de faciliteiten, kennis, netwerk en business development programma’s. Daarbij vormt het Campus Innovation Center het kloppend hart van de Green Chemistry Campus. “De campus vergroot de slagingskans van vaak kleine startende ondernemingen”, vertelt Dietmar.

Win-win

In Zuid-West Nederland is er een concentratie van agrarische en chemische bedrijven die meetelt in Europa. In Bergen op Zoom zie je dat terug. Voor de ondernemingen die zich nu toeleggen op productieprocessen met groene grondstoffen, liggen de kansen voor het oprapen. De Biobased Delta en de Green Chemistry Campus fungeren daarbij als belangrijke motor. “Wanneer we onze regio (inter)nationaal goed op de kaart zetten als centrum van topkennis en bedrijvigheid, trekt dit ook weer andere bedrijven aan. Dat heeft vanzelfsprekend een gunstig effect op bestaande en nieuwe werkgelegenheid en daarvan profiteert iedereen”, verzekert Dietmar.

Initiatiefnemers

Partners en initiatiefnemers van de Green Chemistry Campus zijn de Provincie Noord-Brabant, de gemeente Bergen op Zoom, SABIC en de regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN West-Brabant. Ook Avans Hogeschool en de HZ University of Applied Sciences en TNO zijn nauw betrokken.

Biobased reikt verder….

Poppodium Gebouw-T in Bergen op Zoom heeft de ambitie om het eerste biobased poppodium van Nederland te worden. In samenwerking met de Green Chemistry Campus, de gemeente en het bedrijfsleven worden verschillende projecten opgepakt. Het Natuurpodium is ook een mooi voorbeeld van een nieuw initiatief waar een koppeling wordt gemaakt met de biobased economy. Het Natuurpodium is de plek waar duurzaamheid is vertaald naar herkenbare, alledaagse situaties en vragen.

Biobased planten voor de biobased economy van Bergen op Zoom

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief