Samen in de Regio maakt Bergen op Zoom nóg een beetje mooier

Verhalen / Bedrijven

Wil je vaker lezen over Bergen op Zoom?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Waarin ben je geïntereseerd?

Bedankt voor je aanmelding voor onze nieuwsbrief!

Een initiatief waar de hele stad trots op is. Bewoners, ondernemers én overheden. Dat is wat Anita Karremans, initiatiefnemer van Samen in de Regio, voor ogen had toen de organisatie in 2011 het licht zag. We spraken met haar over hoe dat allemaal is uitgepakt en welke ambities er nog liggen in Bergen op Zoom.

Even voorstellen: wat is Samen in de Regio precies?

Anita: “Heel kort gezegd: wij verbinden bedrijven en organisaties in Bergen op Zoom aan elkaar. Concreter houdt dat in dat we bijvoorbeeld grote bedrijven in Bergen op Zoom koppelen aan maatschappelijke organisaties, zodat zij een steentje bij kunnen dragen aan hun vorm van maatschappelijk ondernemen. Als voorbeeld noem ik even het grote bedrijf Ricoh, dat dankzij onze hulp structureel samenwerkt met ouderenzorgorganisatie tanteLouise. De ouderen van tanteLouise vinden het fantastisch om zo nu en dan op bezoek te mogen bij Ricoh en daar in de watten gelegd te worden. Anderzijds vindt het personeel van Ricoh het geweldig om zich in te kunnen zetten voor deze ouderen. Je merkt dat het personeel trots is op hun werkgever door dit initiatief. Een win-win-situatie voor beide partijen dus. En dit is slechts een greep uit alles wat wij doen. Eigenlijk draait alles hierbij om samenwerken. Want je kunt het allemaal wel in je eentje willen, maar samen bereik je véél meer.”

Hoe nodig is het anno 2019, dat maatschappelijk ondernemen?

Anita: “Maatschappelijke betrokkenheid is altijd gewenst, in welk bedrijf dan ook. Het geeft je bedrijf een beter imago als je laat zien dat je iets voor een ander over hebt. Maar bedrijven wisten jarenlang niet hoe ze dat moesten aanpakken, waar ze het moesten zoeken. Ik hoorde veel directeuren zeggen: ‘ik wil best wat doen, maar waar moet ik naartoe?’. Op den duur ben ik gaan onderzoeken hoe groot de behoefte was vanuit het bedrijfsleven om meer in de maatschappij betrokken te zijn. Binnen mum van tijd had ik tien bedrijven aan me gebonden die interesse hadden in mijn onderzoek. Na twee gesprekken was het duidelijk: hier moest iets mee gebeuren.”

En toen was daar Samen in de Regio. Wie heeft hier allemaal baat bij?

Anita: “Eigenlijk de gehele samenleving. Zo organiseren we regelmatig netwerkbijeenkomsten waarbij de partners die aangesloten zijn bij het netwerk aanwezig mogen zijn. Werkgevers, werkzoekenden, maar ook scholieren nodigen we uit. Jongeren kijken namelijk op een heel andere manier naar dingen. Daarbij zijn zij de medewerkers van de toekomst, dus wij vinden een bijdrage van de jeugd heel belangrijk.”

Op 14 februari organiseren jullie een werkgeverscongres, wat kunnen we hiervan verwachten?

Anita: “Eigenlijk ontstaan al onze initiatieven uit de vraag die er is. In dit geval merkten we dat werkgevers steeds meer moeite hebben met het vinden van de juiste mensen. In dit werkgeverscongres willen we ze op weg helpen, door middel van sprekers en workshops. Wat is de route naar goed personeel? Welke mogelijkheden heb ik? Wanneer ben ik een aantrekkelijke werkgever? Op deze dag komen al deze vragen aan bod. Ook bieden wij de kans om met wethouders in gesprek te gaan over de lokale arbeidsmarkt op de Brabantse Wal. We hopen hiermee de arbeidsmarkt weer een beetje meer in beweging te krijgen.”

Is Samen in de Regio inmiddels, na 8 jaar, wat je hoopte dat het zou worden?

Anita: “Ja, dit is precies wat ik hoopte. Misschien is het nog wel mooier geworden dan ik had verwacht. Het is heel bijzonder wat Samen in de Regio bereikt heeft. Een netwerkdiner waar 120 partners op afkomen bijvoorbeeld, mogelijk gemaakt door de samenwerking met die partners. Dat vind ik best bijzonder. Veel van wat wij bereiken wordt met gesloten beurs gedaan. Iedereen is bereid een steentje bij te dragen voor een ander. Daar word ik intens blij van.”

Het werkgeverscongres: 14 februari 2019

Op 14 februari organiseert Samen in de Regio in theater De Maagd het eerste werkgeverscongres samen met het Werkcentrum Brabantse Wal. Doel hiervan is dat werkgevers geïnspireerd worden, om weer met goede moed aan de slag te gaan als het gaat om de zoektocht naar de juiste nieuwe mensen. Spreker Leo Bormans vertelt wat het met je geluksgevoel doet als je iets voor een ander betekent. Vertegenwoordigers van organisaties als tanteLouise, Vliegbasis Woensdrecht, Ricoh Europe Supply Chain Management en ROC West-Brabant zijn aanwezig om te vertellen over vragen die er spelen vanuit hun organisatie. En er worden workshops gegeven waarmee werkgevers zich leren inleven in hun personeel en alle mogelijke situaties waarin personeelsleden zich kunnen bevinden. Voor meer informatie over dit werkgeverscongres kun je hier terecht.